ชี้แจง OPPO เป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสานต่อความเป็นผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟน

ออปโป้ บริษัทผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนจากประเทศจีน ได้รับการ …Read More