[ColorOS Theme] Transformers Theme

oppo-r9-wallpaper-003

Note : หากจะใช้ธีมนี้ ต้องลบธีม Iron Man ออกก่อน เนื่องจากธีมทั้งสองตัวนั้นจะทับกันในแอพธีม

วิธีติดตั้ง ให้นำไปไว้ใน หน่วยความจำโทรศัพย์ > Theme > เข้าไปเลือกเปลี่ยนได้ในแอพ”ธีม”

Comments

comments